Klassificering av Dahlior    

När det uppstår tveksamheter om vilken sort du har framför dig är det bra att veta och att kunna hur en dahlia ska identifieras, dvs. det är viktigt att det framgår av bilden hur stor blomman är och vilken grupp dahlian tillhör.  Kaktus, delorativ osv. Kan man klassifiera och vet storleken på blomman så kan man göra sökningen på nätet mer exakt och det försvinner ett par tusen alternativ som inte är relevanta. Så lär dig att klassificera när det fortfarande finns någon som kan den konsten. Klassificering tillför inget speciellt i odlingen men förr eller senare så uppstår frågan? Vad är det här för sort egentligen?

Grupp 1. Enkelblommande dahlior
har en ring av 8 stycken strålblommor som kan överlappa varandra, centrumet är en öppen disk.
 image004
Grupp 2. Anemonblommande dahlior
har blommor en eller flera ringar av strålblommor som vanligen är platta som omger en grupp av tätt sittande rörformade diskblommor.
 image006
Grupp 3. Halskråsdahlior
har blommor med en enkel yttre ring av strålblommor som vanligen är platta och kan överlappa. En inre ring av små strålblommor (kråset) runt en öppen disk.
 image008
Grupp 4. Näckrosblommande dahlior
är helt fyllda blommor med breda relativt glest  placerade strålblommor, som är platta eller svagt inrullade. Detta ger blomman en grund framtoning. Djupet ska vara mindre än en tredjedel av blommans diameter. 
 image010
Grupp 5. Dekorativdahlior
har helt fyllda blommor och ingen disk syns. Strålblommorna är vanligen breda och platta eller något inrullade och avslutas med spets
 image012
Grupp 6. Bolldahlior
är helt fyllda, bollformade eller lätt tillplattade. Strålblommorna har runda spetsar och är spiralformigt placerade runt blomman och är inrullade minst 75 % av sin längd.
 image014
Grupp 7. Pompondahlior
har helt fyllda runda blommor Strålblommorna är inrullade i hela sin längd. Pompondahlior är små, mindre än 5 cm i diameter. Det finns också stora som inte får vara mer än 7,5 cm.
 image016
Grupp 8. Kaktusdahlior
är helt fyllda, med strålblommor som är smala och spetsiga.
 image018
Grupp 9. Semikaktusdahlior
har helt fyllda blommor, där strålblommorna är spetsiga och utåtrullade. De har en bred bas och är antingen raka eller invridna. 
 image020
Grupp 10. Diverse typer av dahlior
Här ligger varianter som inte ryms inom de andra grupperna.
Grupp 11. Fransade dahlior
har helt fyllda blommor, där strålblommorna har kluvna eller naggade spetsar, likformigt över blomman så det fransade utseendet är tydligt. Strålblommorna kan ha olika former.
 image021
Grupp 12. Stjärnformade dahlior (hette tidigare orkidé )
har blommor med en enkel ring av strålblommor runt en öppen disk. Strålblommorna är smala och antingen inrullade, eller utrullade.
 image024
Grupp 13. Dubbel Orkidédahlia
har fyllda blommor med strålblommor som inte visar någon disk. Strålblommorna har triangulärt centrum och är  antingen inrullade, eller utrullade.
 14075186_618888898271796_36
Grupp 14. Pionblommande dahlior
har flera ringar av strålblommor runt en öppen disk. Strålblommorna är platta eller svagt inrullade vid basen och kan vara platta eller något utrullade mot spetsen.
 image028

Klassificeringen av dahlior har varierat över tid och olika länder. Den här listan stöder sig på en överenskommelse mellan National Dahlia Society och the Dutch Dahlia Authorities från 2010.
Läs mer på http://www.dahliaworld.co.uk/dahlia.htm