Maries råd – finare frösådder

De flesta av er vet hur lätt det är att fröså dahlior men säkert har ni också gjort den erfarenheten att resultaten  av sådden inte alls motsvarat förväntningarna. Det blir många gula ”trasor”. Med ”trasor” menar jag de enkla med väldigt oregelbundna kronblad, ibland ofullständigt utvecklade. Inget man vill spara och odla nästa år helt enkelt.

Men hur ska man då gå tillväga för få fram bättre och vackrare blommor på de frösådda dahliorna?  Det första man blir tvungen att inse är att mycket beror på ärftlighet, miljö påverkar självklart men inga veka blomstjälkar blir bra hur man än gödslar.  Däremot kan en planta genom dålig odling, bristande gödsling och så vidare  uppvisa bara ett fåtal blommor fast den har anlag för många fler. 

I min dahliaodling har jag gallrat stenhårt bland de frösådda plantorna. Alla enkelblommande tas bort så de inte via insekterna sprider sina enkla anlag vidare. Alla insekter föredrar enkla blommor därför att pollen och nektar är så lätt åtkomliga då det inte behöver borra ner sig genom många, många kronblad. Hur ska man då styra pollinerande insekter till de dubbla blommorna? Enkelt, ryck bara bort kronblad så att pistiller och ståndare blir synliga.

Alla plantor med blommor på starka stjälkar har jag sparat och odlat vidare på nästan oavsett hur färg och form har sett ut. Genom ett urval, gallrat bort oönskat och sparat det bästa har mina dahliors genbank förbättrats högst väsentligt. Visst jag får fortfarande plantor med enkla blommor men allt oftare så blir mina frösådda plantor rikblommande med mångdubbla blommor på starka stjälkar som orkar bära upp sådana blommor.

Att ta eget frö

Enkla blommor har massor av frö på grund av insekternas beteende som jag beskrivit ovan. Man kan nästan utgå ifrån att den enkla blomman till stor del är pollinerad med pollen från en annan enkelblommande dahlia. Massor av frö men också ganska säkert massor av anlag för enkla blommor. Välj andra sorter än enkla att ta frö ifrån så ökar antalet anlag för dubbla blommor.

En variant som jag tillämpat är att plantera två dahlior som jag vill korsa bredvid varandra, gärna lite för sig själva och rycka bort kronblad så att insekterna får plats att utföra sin pollinering. Ibland ger det här riktigt bra resultat och ibland så har det inte blivit ett enda frö! En del sorter ger inga fröer och det beror på att föräldrarna måste ”passa ihop”. Det här har jag inte lyckats hitta någon förklaring till men personligen så tror jag att alla dahliasorter inte har lika antal kromosomer. Det råder lite oklarhet om vad som infördes till Europa; var det en eller flera arter? Det finns också uppgifter om att det redan på den tiden infördes hybrider men att man inte var medveten om det. En högst personlig och ovetenskaplig teori med andra ord.

Ytterligare en variant är att handpollinera två utvalda dahlior. Handpollinering består av två delar. Isolera bägge föräldrarna och överföringen av pollen från en blomma till en annan. Isoleringen består av att man på en blomma som ännu inte har slagit ut  och därmed inte har varit tillgänglig för insekter, rycker bort samtliga kronblad och sätter en tättslutande påse eller liknande över blomman. när tiden är mogen pollinerar man dahlian själv med en mjuk pensel.