Årsmötet

Till styrelse valdes

Kerstin Lilja, ordförande
Irene Friman, kassör
Kristina Petrin, Charlotte Tungelstedt och Per-Olof Palmgren till ledamöter.

Årsmötet beslutade också om att ta ut en medlemsavgift på 100 kronor.

Vill du bli medlem kan du sätta in 100 kronor på bankgiro 240-4317 och ange namn och mailadress som avsändare.

Hela protokollet kan du läsa här