Verksamhetsberättelse 2018

Dahliaentusiasterna är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka kunnandet, ge tips och råd om dahlior samt inspirera fler till odling av dahlior. Verksamheten består till största delen i att driva en visningsträdgård i Enskede, som går under namnet Dahliaparken.

Styrelsen för Dahliaentusiasterna avger härmed 2018 års Verksamhetsberättelse.

Styrelse och revisor valda av årsmötet den 19 april 2018 i Årsta Folkets Hus.
Ordförande: Kerstin Lilja
Kassör: Irene Friman
Styrelseledamöter:
Charlotte Tungelstedt
Kristina Petrin
Olga Shilkova
Valentina Moroz valdes in på årsmötet 19 apri

Föreningen har ingen valberedning utan alla medlemmar har möjlighet att föreslå kandidater till styrelsen.

Ordförande och kassör väljs på två år och styrelseledamöter på ett år.

Vi har löpande informerat om våra aktiviteter på vår hemsida. www.dahlientusiasterna.se

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten 21/1, 19/4, 30/5, 12/8 29/11. under verksamhetsåret, därtill två planeringsmöten inför Nordiska Trädgårdar & Bergianskas Höstfest.

Föreningen har under året ökat och vi har nu 55 betalande medlemmar.

En skötselgruppen har skapats på Facebook för parken och den har fungerat bra under sommaren, fler får gärna anmäla sig som intresserade att hjälpa till med vattning och annan skötsel till nästa säsong.

Aktiviteter under året:

Nordiska Trädgårdar
Under året deltog föreningen för tredje året i egen regi på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Peter Szikrizt höll ett uppskattat föredrag – på söndagen den 25 april 14.30 på Scen Botanisera på temat – Vinterförvaring och vårbruk av dahlior
Cirka 10 personer arbetade i montern och flertalet bidrog med egenodlade knölar till försäljning. Det var som vanligt välbesökt och oerhört roligt.  Vi hade förmånen att ha både Elisabeth Svalin Gunnarsson och Marina Rydberg som pratade dahlior i vår monter. Vi hade även detta år fått många sponsorer.

Plantering i dahliaparken
Årets dahliaplantering var den 9 juni då vi även fick hjälp att sätta ner de nya stödpinnarna, som vi beställt från Christer i Vinterviken. Stort tack till Per och Anders som kämpade med att få ner pinnarna i den hårda jorden. Ett 15 personer arbetade intensivt under flera timmar och till sist var alla rabatter planerade med knölar utlånade från medlemmar och skänkta av vår sponsor Nelson Garden.

Deltagande i Tusen trädgårdar
Söndagen den 1 juli deltog vi med öppen trädgård i Tusen trädgårdar.

Ca 80 besökare kom. Vi fick 3 nya medlemmar.  Under dagen såldes en krukad dahlia, vykort och Elisabeth Svalin Gunnarssons bok om dahlior.
Inkomsterna gick oavkortat till föreningen.
Irene, Charlotte, Olga och Valentina var värdar i Dahliaparken.

Medlemsaktiviteter

8 augusti besökte vi Brunnsvikens trädgård & café.
Vi fick en guidad tur av Lotta och Olle. Brunnsviken har självplock av dahlior.

Det var ett informativt och trevligt besök. 8 medlemmar deltog i aktiviteten, som bekostades av föreningen.

27 augusti besök på Rosendals trädgård.
Studiebesök på Rosendals Trädgård. Vi var 8 personer som fick en guidad tur av en av Rosendals trädgårdsmästare. Sedan 1982 är det Stiftelsen Rosendals Trädgård som driver biodynamisk handelsträdgård, med ändamål att sprida kunskap och intresse om trädgårdskonsten till allmänheten.

Besök av andra trädgårdsföreningar i parken

5/8 Nynäs Trädgårdsförening
12/8 Jordnävarna – Rånäs Trädgårdsförening
15/8 Telgebygdens Trädgårdsförening
13/9 Sthlm Läns Landsting
16/9 Lidingö Trädgårdssällskap

 1 september Bröllop i parken

 2 september Höstfest Bergianska
Vi hade fint väder där vi sålde buketter av dahlior, kort, böcker och värvade medlemmar.

Kväll i Dahliaparken 12/9
Kicki ansvarade för en träff i parken. Det är mycket uppskattade träffar där alla som vill är välkomna till parken för att titta, prata och ställa frågor om dahlior.

Trädgårdsbesök hos medlemmar
11 augusti bjöd Anders Diamant in till visning på sin kolonilott i Tanto. Träffarna är uppskattade och ger en gemenskap för medlemmarna. Från i år ansvarar värden/värdinnan själv för att ta emot intresseanmälningar. Det underlättar för alla.

Uppgrävning av dahlior i parken
Allt roligt har ett slut och den 13 oktober träffades 16 medlemmar för uppgrävning av dahliaknölarna i parken. Med så många flinka fingrar går arbetet lätt och bra och knölarna vilar nu ut i Karin & Mats garage i väntan på nästa säsong.

 

Knölbytarträff 18/11 söndag
Kanske vår mest uppskattade medlemsaktivitet är vår knölbytarträff. Vi var 12 personer som sågs för att dela med oss av årets överskott av knölar. Även i år hade vi förmånen att få låna en lokal hos Rebecca i Enskededalen. Mängder av dahlior bytte ägare och delning skedde på plats.  Inga pengar emellan utan här skänker och byter vi av vårt överskott.

Dahliaträdgården i pressen
Vi fick ett helt uppslag i M-magasin med Sofie Linds fina bilder och en kort notis i Allt om Trädgård.

Skötselgrupp för Dahliaträdgården
9 personer ingår i skötselgruppen. Alla medlemmar nås via Messenger, där man lägger in information om när man tänkt gå till parken och vattna, stötta dahlior och klippa deadheads.

Har fungerat mycket bra och alla som vill/kan är välkomna att ansluta sig. Inget tvång på arbetsinsatsen, alla bidrar med det man kan och orkar.

Besök av fotograf
Sofi Lind med firma  http://lindfoto.se/ arbetar med ett projektarbete och var i parken under juli och intervjuade 2 i styrelsen och filmade.
Sofis bilder från Dahliaträdgården presenterades i M-Magasinet den 16/8. Väldigt roligt.

Donationer
Under året har föreningen fått två donationer med knölar från Nelson som planterades ut i Dahliaparken.

Bidraget från Danielii Stiftelse har använts till största delen till stödpinnar till Dahliaträdgården.

Hemsidan och Facebookgruppen
Via hemsidan har all information delgivits medlemmarna. Vår Facebookgrupp  Dahliaentusiasterna, har nu 965 följare.

 Sambeställning av dahlior
Kicki samordnar sambeställning från Lettland. Alla medlemmar är tillfrågade.

Ekonomi
Ekonomin är stabil. Vid årsskiftet fanns det 17 935 kr på kontot.

Vi har beslutat att för medlemmar som tillträder efter 1 september – ska medlemsavgiften avse även året därpå.