Verksamhetsåret 2017

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Dahliaentusiasterna är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka kunnandet om dahlior och inspirera fler att odla dahlior. Detta gör vi i huvudsak genom att driva en visningsträdgård i Enskede, som går under namnet Dahliaparken.

Styrelsen för Dahliaentusiaterna får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Styrelse och revisor valda av årsmötet den 27 mars 2017

Ordförande:                      Kerstin Lilja (omval 2018)
Kassör:                               Irene Friman (omval 2018)
Styrelseledamöter:           Charlotte Tungelstedt
Kristina Petrin
Olga Shilkova

Till revisor valdes Mats Rosengren.

Föreningen har ingen valberedning utan alla medlemmar har möjlighet att föreslå kandidater till styrelsen.

Ordförande och kassör väljs på två år och styrelseledamöter på ett år.

Vi har löpande informerat om våra aktiviteter på vår hemsida. www.dahlientusiasterna.se

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under verksamhetsåret, därtill två planeringsmöten inför Nordiska Trädgårdar.

Föreningen har under året fått 16 nya medlemmar och har nu 46 medlemmar.

Aktiviteter under året

För att uppfylla föreningens ändamål genomför vi flera olika publika arrangemang och privata besök i medlemmars trädgårdar.

Nordiska Trädgårdar

Under året deltog föreningen för andra året i egen regi på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Peter Szikrizt höll föredrag om trädgårdens primadonna och Charlotte Tungelstedt med parkingenjör Synnöve Ardenberg höll ett föredrag om hur vi skapade Dahliaträdgården. Cirka 15 personer arbetade i montern och flertalet bidrog med egenodlade knölar till försäljning. Det var som vanligt välbesökt och oerhört roligt.  Vi hade förmånen att ha många sponsorer och kunniga medlemmar som arbetade i vår monter.

Plantering i dahliaparken

Höjdpunkten för året ägde rum den 3 juni då vi planterade ut årets dahlior i parken. 13 personer arbeta intensivt under några timmar och till sist var alla rabatter planerade med knölar utlånade från medlemmar och skänkta av vår sponsor Nelson Garden.

Besök på Vinterviken visningsträdgård

En kväll i maj bjöds medlemmarna på en guidad tur på Vintervikens trädgård av föreningens ordförande Christer Pettersson. Förutom en inspirerande park med många trevliga inslag var det intressant att få ta del av hur man arbetar med olika medlemsaktiviteter. Allt sköts under parollen ”bidra med det du kan och inget tvång”. Härligt!

Öppen kväll i dahliaparken

En kväll i parken betyder att alla som vill är välkomna till parken för att titta, prata och ställa frågor om dahlior. Vi är flera från föreningen på plats och under augusti arrangerades fem träffar som besöktes av nästan 100 besökare. I några fall bjöd vi på förfriskningar och i andra fall hade några eget fika med sig. Kvällarna är uppskattade och vi önskar utveckla dem ytterligare under 2018.

Trädgårdsbesök hos medlemmar

Under augusti bjöd flera medlemmar in till sina trädgårdar, några nya och några favoriter i repris. Träffarna betyder mycket för gemenskapen och är uppskattade. Styrelsen ska se över anmälningsförfarande för att förenkla inbjudan och anmälan.

Försäljning av buketter vid Enskedeparkens bageri

Även om vi inte plockar blommor från rabatterna gjorde vi ett undantag i september. Rabatterna dignade av blommor och vissa hade knäcks av vindarna och därför beslöt vi att göra buketter som såldes vid bageriet. Alla buketter gick åt och vi hann inte plocka i samma takt som de såldes. Det var en rolig och uppskattad aktivitet.

 Uppgrävning av dahlior i parken

Allt roligt har ett slut och den 21 oktober träffades 15 medlemmar för uppgrävning av dahliaknölarna i parken. Med så många flinka fingrar går arbetet lätt och bra och knölarna vilar nu ut i Karin & Mats garage i väntan på nästa säsong.

Knölbytarträff

Kanske vår roligaste men också träffen med det knasigaste namnet är vår knölbytarträff. Vi ses för att dela med oss av årets överskott av knölar. I år var vi 15 personer som fick låna en lokal hos en medlem i Enskededalen där vi kunde vara. Mängder av dahlior bytte ägare och redan då väcktes längtan efter nästa säsong. Här handlar det bara om att ge och få; ingen tar betalt för sina knölar och det var just på en knölbytarträff vi träffades för allra första gången för 15 år sedan. Dessa träffar är navet i vår förening.

Dahliaträdgården i pressen

Aldrig har Dahlian varit så populär som i år kändes det som. Lokaltidningen Enskede-Årsta gjorde att dubbelsidigt reportage om trädgården som användes i flera av deras systertidningar bland annat på Kungsholmen, Hammarby sjöstad och Farsta. Efter reportaget ökade antalet besökare dramatiskt vilket var roligt.

Därtill porträtterades trädgården på flera sidor i Trädgårdsmagasinet Trädgårdsliv, nr 4.

Anslag från Danelii Stiftelse

Danelii Stiftelse har som ändamål att bidra till förskönandet av Stockholm stad. Eftersom vi anser att vi i högsta grad gör det ansökte vi om medel inför 2018. Föreningen beviljades ett anslag om   45 000 kronor att användas till att göra parken mer lättskött för oss och vackrare för våra besökare.

Donationer

Under året har föreningen fått två donationer med knölar som ska sättas i dahliaparken.
Villaföreningen Lindegård har skänkt pengar till en sittgrupp i dahliaparken.

Hemsidan och Facebookgruppen 

 Via hemsidan har all information delgivits medlemmarna. Även en Facebookgrupp finns för Dahliaentusiasterna, gå gärna med i den.

 Sambeställning av dahlior

 De dahlior som finns att köpa hos svenska fröfirmor är en liten del av vad som finns internationellt.  Eftersom vi vill verka för en breddning av dahlior anser vi att det är viktigt att vi bidrar till att fler sorter odlas i våra trädgårdar. Årets sambeställning av knölar administrerades via en Kristina Petrin och gjordes från en dansk leverantör, Rita i Estland och Lukon i Tjeckien.

Ekonomi

Ekonomin är stabil och har utvecklats positivt och det kommer en redovisning till årsmötet. Anslaget från Danelii Stiftelse ger oss nya möjligheter. Vi ser fram mot 2018 då fler aktiviteter planeras och vi planerar ett nytt år i parken.