Årsberättelse för 2015

Innan föreningen Dahliaentusiasterna bildades blev det klart att Charlotte Tungelstedt erhållit ett brukaravtal med stadsdelsförvaltningen för att odla dahlior i Dahliaträdgården vid Enskedeparken. Vi planterade ut fördrivna dahlior som olika dahliaintresserade personer bidragit med i början av juni i de sex rabatterna och några pallkragar.

Vid två träffar i Dahliaträdgården och vid ett trädgårdsbesök i Lillängen i augusti diskuterades bland annat om vi skulle bilda en ny förening. Vi bestämde oss också för att sälja blombuketter från Dahliaträdgården och enskilda trädgårdar på Bergianska trädgårdens höstfest.

Föreningen Dahliaentusiasterna bildades på Bergianska trädgårdens höstfest 2015-09-06. Kerstin Lilja valdes till ordförande, Irene Friman till kassör och Charlotte Tungelstedt och Kristina Petrin till styrelseledamöter. Närvarande medlemmar var förutom ovan nämnda, Valentina Moroz, Olga Shilkova och Madeleine Biörck.

Den 24 september hade styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där stadgarna antogs.
Vid mötet beslutades att vi skulle anmäla oss till Nordiska trädgårdar 2016.
Tills föreningen hunnit få organisationsnummer och eget bankkonto har kassören hand om föreningens pengar på ett eget konto.

I oktober träffades nio entusiaster och grävde upp dahliorna i Dahliaträdgården som sedan vinterförvaras hemma hos flera olika personer.

20151005_145350

Den 15 november hade vi knölbytarträff med 10 deltagare.
I början av december hade vi första planeringsmötet för Nordiska trädgårdar.