Året som gick 2016

Styrelsens sammansättning har under året varit: ordförande Kerstin Lilja, kassör Irene Friman. Till styrelsemedlemmar valdes Charlotte Tungelstedt, Kristina Petrin och Per-Olof Palmgren. Vi har löpande informerat om våra aktiviteter på vår hemsida. www.dahlientusiesterna.se . Föreningen hade sitt första årsmöte måndagen den 11 april 2016 där 15 personer deltog och styrelsen har haft 5 protokollförda möten under verksamhetsåret.

Aktiviteter

Nordiska trädgårdar, 21-24 april deltog vi på Älvsjömässan, Nordiska trädgårdar. Ca 15 personer arbetade i montern och flertalet bidrog med egenodlade knölar till försäljning. Det var som vanligt välbesökt och oerhört roligt. Det var första året vi stod på mässan i helt egen regi och det fungerade över förväntan. Vi hade förmånen att ha många sponsorer och kunniga medlemmar som arbetade i vår monter.
Plantering i dahliaträdgården, 11 juni träffades ett 10 tal medlemmar och planterade ner förgrodda dahlior, utlånade av medlemmar och skänkta av Nelson.
Tusen trädgårdar, 3 juli deltog vi i ”Tusen trädgårdar” och dahliaparken i Enskede var flitigt besökt.

Övriga besök, föreningen har dessutom arrangerat tre trädgårdsbesök hos medlemmar under året. 30 juli Karin & Mats Nilsson, 13 augusti Kerstin & Lars Ullvik och 21 augusti Anita & Anders Österlund.

  • 7 september sponsrade föreningen del av entré till visningen ”Dahliafrossa” på Waldemarsudde. 8-10 personer deltog i visningen.
  • 28 september erbjöds visning av dahliaträdgården av Marina Rydberg, trädgårdsmästare på Waldemarsudde. 12 personer deltog i denna aktivitet som bekostades av föreningen.
  • Torsdagskvällar i dahliaparken, 11 och 25 augusti samt onsdagen den 14 september träffades medlemmarna i dahliaträdgården för att utbyta erfarenheter, tips och råd och fika ihop. En trevlig aktivitet som lockade många.
  • 4 september deltog vi i den årliga Höstfesten på Bergianska. I strålande sol sålde medlemmarna buketter och lösa blommor till besökarna. Det var en lyckad dag och vi fick chans att nå ut till flera med information om föreningen och odling av dahlior.
  • Uppgrävning av dahlior i parken, 22 oktober träffades ett 10 tal medlemmar för uppgrävning av dahliaknölarna i parken. Med så många flinka fingrar går arbetet lätt och bra och knölarna vilar nu ut i Karin & Mats garage i väntan på nästa säsong.

Inköp, ett tält har köpts in till föreningen, som nyttjades första gången på Bergianska. Ett bra inköp oavsett vilket väder det är vid nästa höstfest.
Nya medlemmar, under året har vi fått in 30 nya medlemmar.

Via hemsidan har all information delgivits medlemmarna. Även en Facebook grupp finns för Dahliaentusiasterna, gå gärna med i den.
Ekonomin är god och det kommer en redovisning till årsmötet.